miércoles, julio 15, 2009

Liberalització del sector energètic


Des de l'1 de juliol d'aquest any, desapareixen les tarifes regulades d'electricitat. Això significa que les empreses calcularan els preus de les tarifes que estimin oportunes i la població haurà de pagar les factures que aquestes companyies emetin.

Desconec com està el tema, però estic convençuda que les grans obres per les infrastructures necessàries per produir electricitat: preses, mini-elèctriques, nuclears, cablejat, etc. no han estat finançades per l'empresa privada, sinó per diner públic. Abans de privatitzar i liberar aquest mercat, han pagat les empreses aquestes inversions fetes amb els diners públics?

Estic convençuda de que no. Com sempre, quan hi ha beneficis l'empresa vol mercat lliure. Quan hi ha pèrdues, exigeix la intervenció de l'estat i nosaltres seguim "aborregades i aborregats" sense exigir transparència i sense decidir on volem que vagin aquests diners!

Aquesta és la seva democràcia!
O tenim una corporatocràcia?

Reial Decret 485/2009

No hay comentarios: