jueves, junio 16, 2011

Llei Omnibus agilitza què?


S'ha presentat l'avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica. Per curiositat he començat a llegir-la i m'ha captivat el llenguatge de llop amagat sota pell de xai.

Algunes de les modificacions "importants" són:

Rebentem el territori:
Nou apartat 3 a l’article 6 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural:
"Es permet la circulació motoritzada per les pistes i els camins delimitats en xarxes o itineraris establerts pel Departament competent en matèria de medi natural. La delimitació d’aquests vials, que podran tenir amplada inferior a quatre metres"

Liberalitzem el mercat per a que les grans corporacions destrossin encara més la producció local:
Modificació de disposició addicional setena la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària:
“El Registre d’Envasadors i Embotelladors de Vins i Begudes Alcohòliques resta sense efectes a Catalunya.”

Privatitzem la gestió de l'aigua, així l'haurem de pagar al preu que dictin els mercats i l'haurem de consumir com ens la proporcionin fins que no es demostri amb estudis científics que el contingut de la mateixa és nociu per la salut:
Modificació  del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
Continúa

Fomentem les obres hidràuliques enlloc de moderar el consum i afavorim les grans concentracions humanes que exerceixen una forta pressió sobre els recursos hídrics de tot el territori. (article 14)

i no oblidem seguir fomentant les obres faraòniques que tantes i tantes comissions ens deixen a les nostres butxaques i si pot ser una desalinitzadora que consumeix molta energia i només fomenta l'augment de concentració humana en el mateix territori per discriminar i assecar a tota la resta, millor que millor. (articles següents)

També és urgent agilitzar els abocaments puntuals al medi. Clar, amb tantes comissions és impossible que els diners de la ciutadania puguin tenir uns sistemes públics de sanejament adequats. Per que tractar tantíssima aigua contaminada en un sol lloc és insostenible es miri com es miri i la inversió en sistemes naturals de depuració (humedals i altres) aporten molt poca comissió, malgrat proporcionar llocs de treball a llarg termini. (article 20)

Ah! I de l'aigua passem a la investigació. El Govern anomena tots els vocals del Consell d'Administració de Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària i farà fora a aquells que destorbin, d'aquesta manera es garantirà la independència de les investigacions. (article 27 i 28)

Haureu de perdonar el to irònic que estic fent servir per analitzar aquesta llei, però és que com sembla una broma, no puc deixar de fer servir l'humor en el meu escrit.
Si voleu continuar llegint rucades que necessiten agilitzar-se i fer algun comentari. El post està obert a afegir allò que considereu oportú.

Perdoneu que jutgi el text i la feina feta d'aquesta manera tan superficial. Però estic tipa de callar i sentir bajanades!

Ecologistes en Acció també hi treballen

No hay comentarios: